080810 Tränade för Staffan idag igen.

080703 Idag tränade vi för Staffan Bloom och vi fick riktigt bra hjälp. Jag kände mig väldigt nöjd med träningen! Ha överseende med att Hedwig är tämligen sommarfet...