Sommarbete 2007

Ibland måste man bara få vara häst och bara få gå ute dygnet runt och äta gräs! Kan livet vara bättre än så här tycks Hedwig säga.