Hoppning 071224

Hoppning 070930

Kände mig nöjd med vår lilla gymnastikhoppning idag. Visserligen bara plutthinder men tanken var att framförallt stärka mitt självförtroende. Hon bjöd fint mot alla hinder och gjorde det hon skulle. Duktig flicka!